Personvernerklæring


1 Innledning

Dette er Spar Kjøp sin personvernerklæring til deg som kunde eller mottaker av vår markedsføring. Vi har oppdatert vår personvernerklæring i forbindelse med innføring av ny personvernlov(GDPR) fra juli 2018. Nedenfor kan du blant annet lese om hvilke opplysninger som samles inn, hva opplysningene brukes til og dine rettigheter knyttet til personopplysninger.

I de tilfeller du handler hos oss, oppretter kundekonto eller registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev, så behandler vi personopplysninger om deg. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller handlehistorikk. Vi har også samarbeid med databehandlere som vi utveksler dine personopplysninger med. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

 

2  Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Spar Kjøp v/ daglig leder Iwan Eide Knutsen er etter lovverket å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler på vegne av deg.

Dette er vår kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 7303, 5020 Bergen

Telefon: 55 52 70 00

e-post: kundeservice@sparkjop.no

 

3  Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Det er frivillig for deg som kunde om du vil gi oss dine personopplysninger. Vi samler kun inn personopplysninger du gir til oss frivillig i form av samtykke. De personopplysninger vi besitter, er kun fremskaffet der kunden gitt oss opplysningene. Spar Kjøp samler ikke inn personopplysninger om deg fra andre.

Dersom du handler eller registrerer kundekonto hos oss, så registrerer vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg så lagrer vi din ordrehistorikk. Dersom du samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, så lagrer vi din e-postadresse.

Ved henvendelse til vår kundeservice, så behandler vi den informasjon vi mottar fra deg.

Vi behandler informasjon via cookies, se pkt. 7.

 

4 Hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle avtalen med deg og for å gi deg som kunde et godt tilbud i form av markedsføring.

I forbindelse med handel på våre nettsider, så ber vi om dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg, for eksempel levering av produkter du har bestilt, fakturering og betaling.

Vi ønsker også å kunne gi deg som kunde gode og personlig tilpassede tilbud i form av kundeservice og markedsføring. Derfor lagrer vi dine opplysninger, blant annet e-post og adresse, for å kunne sende nyhetsbrev og kataloger med tilbud fra Spar Kjøp. Vi lagrer også personopplysninger for å utarbeide statistikk til vår markedsføring.

Dersom du handler eller oppretter kundekonto hos oss, lagrer vi din handlehistorikk for å kunne håndtere henvendelser til vår kundeservice og for at du selv kan logge inn og ha tilgang til din handlehistorikk. Informasjonen lagres også for at vi i fremtiden kan levere deg en tilpasset markedsføring basert på tidligere kjøp.

I tillegg så er det i noen tilfeller nødvendig at vi oppbevarer dine personopplysninger for å oppfylle krav etter lovverket, for eksempel dokumentasjon av regnskapsføring.

 

5 Utveksling av personopplysninger til samarbeidspartnere

Spar Kjøp har samarbeidspartnere som vi utveksler dine personopplysninger med. Disse leverandørene er å anse som databehandlere på vegne av Spar Kjøp. Våre samarbeidspartnere har ikke tillatelse til å bruke informasjonen til annet enn utførelse av tjenester for Spar kjøp.

Spar Kjøp er som beskrevet ovenfor behandlingsansvarlig for opplysningene. Av denne grunn så har vi inngått databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere. Dette er for å sørge for at personopplysningene sikres og behandles i tråd med gjeldende regelverk.

I forbindelse med betaling av kjøp fra vår netthandel, så har vi et samarbeid med Klarna AB og Vipps AS. Vi lagrer ikke din betalings- og kredittkortinformasjon selv. Dette håndteres av Klarna AB  og Vipps som databehandler.

I tillegg så har vi andre samarbeidspartnere vedrørende annonsering, kommunikasjonstjenester, support og kundeservice som vi utveksler personopplysninger med. Dette omfatter for eksempel utlevering av navn og adresse i forbindelse med ekstern utsendelse av katalog samt annen markedsføring ovenfor kunder. Vi har også systemer levert av eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med kundeservice/callsenter der personopplysninger behandles.

De overnevnte samarbeidspartnere vil variere over tid og er av den grunn ikke uttømmende gjengitt. For nærmere informasjon om hvilke samarbeidspartnere som benyttes, bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kunderservice.

Spar Kjøp har i de overnevnte tilfeller ansvar for dine personopplysninger og har rutiner for behandlingen av disse.

 

6 Lagring, behandling og sletting av opplysningene

Spar Kjøp er opptatt av at vi skal verne om de personopplysningene vi oppbevarer på våre kunders vegne. Derfor har vi interne rutiner, fokus på datasikkerhet og avviksrutiner for å hindre at opplysningene kommer på avveie. Dine data behandles i et sentralt system der vi har oversikt over personopplysningene vi behandler. Intern tilgang begrenses ut fra hvilken del av vår organisasjon som har behov for tilgang til dine personopplysninger.

Vi stiller krav til at våre samarbeidspartnere/databehandlere har de nødvendige sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen av personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet. I de tilfeller formålet er markedsføring og å gi deg som kunde et best mulig tilbud, så lagres opplysningene som utgangspunkt på ubestemt tid. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra oss, så slettes opplysningene umiddelbart. Dersom du ikke lenger ønsker å ha brukerkonto, så kan denne slettes. Du kan lese mer om dette under punkt 8.

For informasjon oppgitt til kundeservice, så slettes denne etter at henvendelsen er håndtert/avsluttet og det av andre grunner ikke er nødvendig for noen av partene å oppbevare opplysningene. Dette vil variere ut fra henvendelsens karakter, for eksempel om det dreier seg om en reklamasjon.

 

7 Informasjonskapsler/cookies

Spar Kjøp benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider.

En cookie er en datafil som lagres i nettleseren i din datamaskin eller mobiltelefon. Den kan angi informasjon for å lette en mer brukervennlig tjeneste blant annet ved å registrere data om brukeres preferanser, oppdage feil og/eller samle inn data for statistikk.

Vi plasserer cookies, når du anvender sparkjøp.no ved at disse lagres på din datamaskin eller mobiltelefon.  Disse gir oss informasjon om dine personopplysninger i form av din aktivitet på våre nettsider.

Cookies blir brukt for å forenkle din bruk av nettsiden, for eksempel gjenkjennelse ved innlogging. Dette gjøres for å sikre deg en god brukeropplevelse. Vi benytter også cookies for å analysere din trafikk på vårt nettsted, blant annet for å kunne forbedre våre nettsider. På denne måten kan vi blant annet se hvor mange som besøker sparkjop.no og din navigasjon på våre nettsider. Vi bruker cookies for å effektivisere vår markedsføring. Informasjonen som samles via Cookies benyttes til å gi deg tilpasset markedsføring på andre sider, for eksempel reklamenettverk, Google og Facebook.

Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse. Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging.

For å benytte cookies, kreves ditt samtykke. Samtykke anses som gitt dersom du i forhåndsinnstilling i nettleser har akseptert cookies. Du kan når som helst fjerne, endre eller administrere dine cookies. Dette finner du nærmere informasjon om på hjelpesider for din aktuelle nettleser.

Disse Cookiene er i bruk på sparkjop.no:

Google Analytics

Google Ads

Tag Manager

Statistikk

Lokal sorterings innstilling

Lokal sist valgte butikk (beholdning i butikk)

Magento Commerce innloggingshåndtering

Zendesk (Zopim) kundeservice chat

 

8 Dine rettigheter
Spar Kjøp følger EU sin personvernforordning som trådte i kraft juli 2018. Etter dette regelverket så har de personer vi besitter personopplysninger om en rekke rettigheter. Det er viktig for oss at våre kunder er kjent med sine rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har etter personvernloven:

- Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføring fra oss.

- Du har som hovedregel rett til å få alle dine data slettet, med mindre noen av lovens unntak får anvendelse. Dersom vilkårene er oppfylt, vil vi uten ugrunnet opphold slette dine personopplysninger.

- Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette betyr at du har rett til å få vite om alle opplysningene vi besitter om din person.

- Du har krav på å få rettet uriktig informasjon om din person. Dersom du har kundekonto, kan du oppdatere dine opplysninger på www.sparkjop.no. I andre tilfeller bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kundeservice.

- Du har krav på å få utlevert personopplysninger i digitalt format som du har gitt oss og til å be om å få overført data.

Oversikten ovenfor er ikke uttømmende. Du kan finne en nærmere oversikt og beskrivelse av dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av de overnevnte rettighetene, bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kunderservice.

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte enten Spar Kjøp direkte eller Datatilsynet som tilsynsorgan. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, oppfordres du til å sende klagen via Spar Kjøp.

 

Oppdatert juli 2020

Personvernerklæring


1 Innledning

Dette er Spar Kjøp sin personvernerklæring til deg som kunde eller mottaker av vår markedsføring. Vi har oppdatert vår personvernerklæring i forbindelse med innføring av ny personvernlov(GDPR) fra juli 2018. Nedenfor kan du blant annet lese om hvilke opplysninger som samles inn, hva opplysningene brukes til og dine rettigheter knyttet til personopplysninger.

I de tilfeller du handler hos oss, oppretter kundekonto eller registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev, så behandler vi personopplysninger om deg. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller handlehistorikk. Vi har også samarbeid med databehandlere som vi utveksler dine personopplysninger med. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

 

2  Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Spar Kjøp v/ daglig leder Iwan Eide Knutsen er etter lovverket å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler på vegne av deg.

Dette er vår kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 7303, 5020 Bergen

Telefon: 55 52 70 00

e-post: kundeservice@sparkjop.no

 

3  Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Det er frivillig for deg som kunde om du vil gi oss dine personopplysninger. Vi samler kun inn personopplysninger du gir til oss frivillig i form av samtykke. De personopplysninger vi besitter, er kun fremskaffet der kunden gitt oss opplysningene. Spar Kjøp samler ikke inn personopplysninger om deg fra andre.

Dersom du handler eller registrerer kundekonto hos oss, så registrerer vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg så lagrer vi din ordrehistorikk. Dersom du samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, så lagrer vi din e-postadresse.

Ved henvendelse til vår kundeservice, så behandler vi den informasjon vi mottar fra deg.

Vi behandler informasjon via cookies, se pkt. 7.

 

4 Hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle avtalen med deg og for å gi deg som kunde et godt tilbud i form av markedsføring.

I forbindelse med handel på våre nettsider, så ber vi om dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg, for eksempel levering av produkter du har bestilt, fakturering og betaling.

Vi ønsker også å kunne gi deg som kunde gode og personlig tilpassede tilbud i form av kundeservice og markedsføring. Derfor lagrer vi dine opplysninger, blant annet e-post og adresse, for å kunne sende nyhetsbrev og kataloger med tilbud fra Spar Kjøp. Vi lagrer også personopplysninger for å utarbeide statistikk til vår markedsføring.

Dersom du handler eller oppretter kundekonto hos oss, lagrer vi din handlehistorikk for å kunne håndtere henvendelser til vår kundeservice og for at du selv kan logge inn og ha tilgang til din handlehistorikk. Informasjonen lagres også for at vi i fremtiden kan levere deg en tilpasset markedsføring basert på tidligere kjøp.

I tillegg så er det i noen tilfeller nødvendig at vi oppbevarer dine personopplysninger for å oppfylle krav etter lovverket, for eksempel dokumentasjon av regnskapsføring.

 

5 Utveksling av personopplysninger til samarbeidspartnere

Spar Kjøp har samarbeidspartnere som vi utveksler dine personopplysninger med. Disse leverandørene er å anse som databehandlere på vegne av Spar Kjøp. Våre samarbeidspartnere har ikke tillatelse til å bruke informasjonen til annet enn utførelse av tjenester for Spar kjøp.

Spar Kjøp er som beskrevet ovenfor behandlingsansvarlig for opplysningene. Av denne grunn så har vi inngått databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere. Dette er for å sørge for at personopplysningene sikres og behandles i tråd med gjeldende regelverk.

I forbindelse med betaling av kjøp fra vår netthandel, så har vi et samarbeid med Klarna AB og Vipps AS. Vi lagrer ikke din betalings- og kredittkortinformasjon selv. Dette håndteres av Klarna AB  og Vipps som databehandler.

I tillegg så har vi andre samarbeidspartnere vedrørende annonsering, kommunikasjonstjenester, support og kundeservice som vi utveksler personopplysninger med. Dette omfatter for eksempel utlevering av navn og adresse i forbindelse med ekstern utsendelse av katalog samt annen markedsføring ovenfor kunder. Vi har også systemer levert av eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med kundeservice/callsenter der personopplysninger behandles.

De overnevnte samarbeidspartnere vil variere over tid og er av den grunn ikke uttømmende gjengitt. For nærmere informasjon om hvilke samarbeidspartnere som benyttes, bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kunderservice.

Spar Kjøp har i de overnevnte tilfeller ansvar for dine personopplysninger og har rutiner for behandlingen av disse.

 

6 Lagring, behandling og sletting av opplysningene

Spar Kjøp er opptatt av at vi skal verne om de personopplysningene vi oppbevarer på våre kunders vegne. Derfor har vi interne rutiner, fokus på datasikkerhet og avviksrutiner for å hindre at opplysningene kommer på avveie. Dine data behandles i et sentralt system der vi har oversikt over personopplysningene vi behandler. Intern tilgang begrenses ut fra hvilken del av vår organisasjon som har behov for tilgang til dine personopplysninger.

Vi stiller krav til at våre samarbeidspartnere/databehandlere har de nødvendige sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen av personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet. I de tilfeller formålet er markedsføring og å gi deg som kunde et best mulig tilbud, så lagres opplysningene som utgangspunkt på ubestemt tid. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra oss, så slettes opplysningene umiddelbart. Dersom du ikke lenger ønsker å ha brukerkonto, så kan denne slettes. Du kan lese mer om dette under punkt 8.

For informasjon oppgitt til kundeservice, så slettes denne etter at henvendelsen er håndtert/avsluttet og det av andre grunner ikke er nødvendig for noen av partene å oppbevare opplysningene. Dette vil variere ut fra henvendelsens karakter, for eksempel om det dreier seg om en reklamasjon.

 

7 Informasjonskapsler/cookies

Spar Kjøp benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider.

En cookie er en datafil som lagres i nettleseren i din datamaskin eller mobiltelefon. Den kan angi informasjon for å lette en mer brukervennlig tjeneste blant annet ved å registrere data om brukeres preferanser, oppdage feil og/eller samle inn data for statistikk.

Vi plasserer cookies, når du anvender sparkjøp.no ved at disse lagres på din datamaskin eller mobiltelefon.  Disse gir oss informasjon om dine personopplysninger i form av din aktivitet på våre nettsider.

Cookies blir brukt for å forenkle din bruk av nettsiden, for eksempel gjenkjennelse ved innlogging. Dette gjøres for å sikre deg en god brukeropplevelse. Vi benytter også cookies for å analysere din trafikk på vårt nettsted, blant annet for å kunne forbedre våre nettsider. På denne måten kan vi blant annet se hvor mange som besøker sparkjop.no og din navigasjon på våre nettsider. Vi bruker cookies for å effektivisere vår markedsføring. Informasjonen som samles via Cookies benyttes til å gi deg tilpasset markedsføring på andre sider, for eksempel reklamenettverk, Google og Facebook.

Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse. Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging.

For å benytte cookies, kreves ditt samtykke. Samtykke anses som gitt dersom du i forhåndsinnstilling i nettleser har akseptert cookies. Du kan når som helst fjerne, endre eller administrere dine cookies. Dette finner du nærmere informasjon om på hjelpesider for din aktuelle nettleser.

Disse Cookiene er i bruk på sparkjop.no:

Google Analytics

Google Ads

Tag Manager

Statistikk

Lokal sorterings innstilling

Lokal sist valgte butikk (beholdning i butikk)

Magento Commerce innloggingshåndtering

Zendesk (Zopim) kundeservice chat

 

8 Dine rettigheter
Spar Kjøp følger EU sin personvernforordning som trådte i kraft juli 2018. Etter dette regelverket så har de personer vi besitter personopplysninger om en rekke rettigheter. Det er viktig for oss at våre kunder er kjent med sine rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har etter personvernloven:

- Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføring fra oss.

- Du har som hovedregel rett til å få alle dine data slettet, med mindre noen av lovens unntak får anvendelse. Dersom vilkårene er oppfylt, vil vi uten ugrunnet opphold slette dine personopplysninger.

- Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette betyr at du har rett til å få vite om alle opplysningene vi besitter om din person.

- Du har krav på å få rettet uriktig informasjon om din person. Dersom du har kundekonto, kan du oppdatere dine opplysninger på www.sparkjop.no. I andre tilfeller bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kundeservice.

- Du har krav på å få utlevert personopplysninger i digitalt format som du har gitt oss og til å be om å få overført data.

Oversikten ovenfor er ikke uttømmende. Du kan finne en nærmere oversikt og beskrivelse av dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av de overnevnte rettighetene, bes det om at du tar kontakt med Spar Kjøp kunderservice.

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte enten Spar Kjøp direkte eller Datatilsynet som tilsynsorgan. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, oppfordres du til å sende klagen via Spar Kjøp.

 

Oppdatert juli 2020